____________________

Program „Kompetencje jutra – Lublin inspiruje przyszłość” powstał z inicjatywy Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin we współpracy z sektorem nowoczesnych usług biznesowych, lubelskimi uczelniami wyższymi oraz środowiskiem edukacyjnym.
Funkcjonowanie systemu edukacji, kształtowanie kompetencji jego uczestników oraz przyszłości nauczania i uczenia się, szczególnie w kontekście koncepcji uczenia się przez całe życie to obszary, które przyświecają idei programu „Kompetencje jutra – Lublin inspiruje przyszłość„.

Obecnie w ramach Programu rozpoczynamy jesienną edycję projektu Kawiarenki językowe.