Kompetencje jutra

Lublin inspiruje przyszłość

Szanowni Państwo,

Funkcjonowanie systemu edukacji, kształtowanie kompetencji jego uczestników oraz przyszłości nauczania i uczenia się, szczególnie w kontekście koncepcji uczenia się przez całe życie to obszary, które przyświecają idei programu Kompetencje jutra – Lublin inspiruje przyszłość. Tempo rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie, transformacja cyfrowa, innowacje przekładają się na dużą dynamikę zmian w obrębie rynku pracy. Umiejętne dostrzeżenie i przewidzenie nadchodzących zmian, wykreowanie możliwych scenariuszy przyszłości i zbudowanie na ich podstawie innowacyjnych rozwiązań nie tylko pozwoli na przygotowanie się nowe reguły gry, ale także otworzy na nadchodzące możliwości.

Podczas konferencji poruszone zostaną kwestie roli przyszłości i pracy z przyszłością w budowaniu kompetencji jutra, czyli zbioru umiejętności i kompetencji pracowników, które będą stanowić odzwierciedlenie przyszłych potrzeb w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu następnie implementowane do pozostałych sektorów gospodarki. Podczas wydarzenia skupimy się na zdefiniowaniu i określeniu jakie kompetencje przyszłości będą pożądane u pracowników niedalekiej i tej bardziej odległej przyszłości oraz jak już dziś zacząć przystosowywać się do nieustannie ewoluujących zmian i wyprzedzać pewne trendy aby być na nie odpowiednio przygotowanym. Dodatkowo w tej edycji przedstawimy najlepsze case study projektów kompetencyjnych oraz rozwoju przedsiębiorczości realizowanych przez gminy z całej Polski.

Do zobaczenia 13 listopada 2023 r.!