Dzisiejszy świat poprzez nieustający rozwój technologii wymusza ciągłe uczenie się i dostosowywanie do zmieniających się warunków życia i pracy. Zdobyty w ramach systemu edukacji zawód nie wystarcza już, by zapewnić stabilne zatrudnienie w całym okresie aktywności zawodowej. Coraz większego znaczenia nabywają wysokiej jakości kwalifikacje, których zestawy umożliwiają wykonywanie zadań zawodowych łączących najczęściej różne obszary kompetencyjne.

Program „Kompetencje jutra – Lublin inspiruje przyszłość” powstał z inicjatywy Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin we współpracy z sektorem nowoczesnych usług biznesowych, lubelskimi uczelniami wyższymi oraz środowiskiem edukacyjnym. Funkcjonowanie systemu edukacji, kształtowanie kompetencji jego uczestników oraz przyszłości nauczania i uczenia się, szczególnie w kontekście koncepcji uczenia się przez całe życie to obszary, które przyświecają idei programu „Kompetencje jutra – Lublin inspiruje przyszłość„.

Obok zapewniania rozwiązań zwiększających produktywność w poszczególnych gałęziach gospodarki, nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne dostarczają nieograniczonych informacji, pozwalających na powszechną komunikację w skali globalnej, co implikuje zarówno przyspieszenie rozwoju gospodarek na poziomie państw i regionów, ale także dynamiczny rozwój poszczególnych przedsiębiorstw.


W warunkach transformacji cyfrowej kluczowym zasobem staje się wiedza, a kompetencją ludzi i organizacji – sposób i szybkość jej pozyskiwania i wykorzystywania. Na rynku pracy kształtowanym przez procesy automatyzacji i platformizacji odnajdą się tacy pracownicy, którzy bazując na zaawansowanych kompetencjach poznawczych, społecznych i technicznych (w tym cyfrowych) będą potrafili dostosowywać profil swoich umiejętności do szybko zmieniających się oczekiwań pracodawców. Kompetencje jutra mogą być skutecznie kształtowane tylko w ramach szerokiego i elastycznego ekosystemu edukacyjnego nastawionego na kształcenie ustawiczne. Centrum tego ekosystemu stanowi jednostka, która rozumie potrzebę stałego dokształcania i nabywania nowych umiejętności.

Lublin jest obecnie kluczową lokalizacją dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce Wschodniej. To właśnie w tym sektorze kompetencje jutra obecnie są już implementowane i wykorzystywane. Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest doskonałym przykładem dla pozostałych sektorów innowacyjnej gospodarki, w jaki sposób rozwijać i wdrażać kompetencje jutra w firmach, jednostkach i ośrodkach.

Program „Kompetencje jutra – Lublin inspiruje przyszłość” skierowany jest do szerokiego grona przedstawicieli sektora nowoczesnych usług dla biznesu, firm IT tworzących oprogramowanie i nowoczesne technologie, środowiska edukacyjnego i oświaty, w tym organów prowadzących szkoły zawodowe i szkoły średnie, a także uczelni wyższych oraz jednostek wspierających rozwój edukacji, czy instytucji otoczenia biznesu. Ważną grupą odbiorców programu, są także pracownicy poszukujący nowych kompetencji i ścieżek rozwoju zawodowego.