Konferencja „Kompetencje jutra – Lublin inspiruje przyszłość” odbyła się 26 października 2021 roku przy współpracy Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych 

Konferencja odpowiedziała na pytania:

  1. Jakie są aktualne trendy dotyczące funkcjonowania systemu edukacji, kształtowania kompetencji jego uczestników oraz przyszłości nauczania?
  2. Które kompetencje odróżniają pracę człowieka od pracy systemów informatycznych, robotów czy sztucznej inteligencji?
  3. Jakie są kompetencje jutra w sektorze nowoczesnych usług biznesowych?
  4. Jak ZSK może wspierać budowanie nowych kadr dla sektora nowoczesnych usług biznesowych?
  5. Czy kwalifikacje rynkowe można implementować w szkołach i uczelniach, aby odpowiedzieć na potrzeby biznesu?
  6. Jakie korzyści z kwalifikacji rynkowych mogą uzyskać pracodawcy?

Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty dedykowane trzem grupom:

  1. Warsztaty dla firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu podczas, których zaprezentowano program POWER 2.21 oferujący mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcie w kwocie 8,500 PLN dla jednego pracownika, w ramach podniesienia kwalifikacji kompetencji jutra.
  2. Warsztaty dla przedstawicieli oświaty podczas, których przedstawione zostały możliwości wykorzystania kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK w edukacji oraz dobre praktyki instytucji edukacyjnych, które już dokonały modyfikacji w tym zakresie.
  3. Warsztaty dla studentów podczas, których firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu przybliżyły jakie kompetencje jutra już są wykorzystywane w bieżącej współpracy oraz przedstawiły jakie korzyści płyną z rozpoczęcia kariery w tym sektorze.