W celu podniesienia świadomości prowadzonej działalności firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych w Lublinie, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów zainicjował projekt „Kawiarenki”, który wpisuje się w strategię działań wdrożeniowych Strategii Lublin 2030.

Celem głównym Projektu jest umożliwienie lubelskim studentom wejście na rynek pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Lublinie oraz wsparcie Partnerów Projektu w pozyskiwaniu nowych kadr.

Celem dodatkowym jest podniesienie wśród studentów lubelskich uczelni kompetencji lingwistycznych, poszukiwanych obecnie na rynku języków programowania, a także umiejętności komunikacyjnych czy marketingowych. Niezbędnych w obecnych czasach kompetencji miękkich oraz kompetencji jutra. Ważne jest również podniesienie świadomości, wśród młodych ludzi, obecności firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz prowadzonej przez nie działalności w Lublinie.

Grupą docelową projektu są studenci od II do V roku studiów oraz firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych prowadzący działalność na terenie miasta Lublin.


Każda z firm przystępująca do projektu przygotowuje warsztaty / szkolenia / spotkania dla jednej lub kilku grup studentów z zakresu:

  • kompetencji lingwistycznych (w tym języków obcych),
  • kompetencji językowych (w tym języków programowania),
  • kompetencji przywódczych, negocjacyjnych, zarządczych, autoprezentacyjnych,
  • kompetencji komunikacyjnych (w tym w multikulturowym środowisku pracy).Kawiarenki są ulokowane w siedzibach firm, które przystąpią do projektu, tak aby studenci, którzy wezmą udział w projekcie mogli umiejscowić daną firmę na mapie Lublina, zapoznać się z jej działalnością, poznać jej siedzibę oraz pracowników, a także mieć bezpośrednią możliwość w aplikowaniu, tym samym rozpocząć ścieżkę kariery w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

Uczestniczy biorący udział w aktywnościach, po odbyciu warsztatów, otrzymują dedykowany certyfikat potwierdzający nabycie danych umiejętności. Istnieje również możliwość usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach na czas udziału w spotkaniach. W tym celu należy przesłać na adres: kompetencjejutra@lublin.eu maila z prośbą o wystawienie zaświadczenia.