Piotr Fałek

Przewodniczący
Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych

Absolwent Politechniki Lubelskiej. Założyciel i Prezes Zarządu Syntea SA, założyciel i wieloletni Prezes Zarządu oraz wiceprzewodniczący RN CSF Polska (obecnie Arcus Systemy Informatyczne). Inicjator współpracy biznesowej i kapitałowej Syntea SA z Aptech, jedną z największych na świecie firm przygotowujących kadry dla sektora BPO/SSC (7 mln przeszkolonych osób i 1300 centrów edukacyjnych). Uczestnik wielu konferencji z zakresu rozwoju sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (USA, Kanada, Indie, Chiny, Europa, Bliski Wschód). Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu Audytu efektywności wdrożeń systemów ERP na studiach MBA IT. Współautor publikacji, praktyk we wdrażaniu działań rozwijających współpracę sektora edukacji formalnej z przedsiębiorcami, także ekspert w zakresie praktycznego wdrażania kwalifikacji rynkowych i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zarządzania jakością funkcjonowania podmiotów oferujących usługi rozwojowe. 

Barbara Grabiwoda

Dyrektor ds. strategii w Publicis Le Pont
Publicis Groupe

Jest liderem zespołu z doświadczeniem zarówno po stronie Klienta, jak i Agencji, odpowiedzialna za doradztwo strategiczne dla największych światowych marek z branży  FMCG i Retail, m.in. L’Oréal, Microsoft, Haleon. . Barbara jest absolwentką Oxford Brookes University, posiada tytuł doktora w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej oraz jest wykładowcą na dwóch czołowych polskich uczelniach. Jest prelegentką na konferencjach, autorką cenionych publikacji naukowych i pierwszej na polskim rynku książki omawiającej wzorce zakupowe pokolenia Z.

Mariusz Jankowski 

Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Katowice

Monika Król

Zastępca Dyrektora Ds. Przedsiębiorczości i Ekosystemów Gospodarczych Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin

Zastępca Dyrektora ds. przedsiębiorczości i ekosystemów gospodarczych Urzędu Miasta Lublin. Pomysłodawczyni projektu ,,Przedsiębiorcze dzieciaki” realizowanego przez Urząd Miasta Lublin. Członek Miejskiej Rady Rynku Pracy w Lublinie kadencji 2021-2024. Członek Komisji Rewizyjnej Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin. Członek Rady Programowej ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023

Z ramienia Urzędu Miasta Lublin zaangażowana w realizację projektów: „RCIA” – Regional Creative Industries Alliance w ramach programu Interreg Europa oraz „INCREAS” – Innovation and Creative Solutions for Cultural Heritage;

Izabela Lutek

Dyrektor Zarządzająca Centrum Usług Wspólnych
Publicis Re:Sources Poland

Od 20 lat związana z sektorem BPO/SSC na poziomie menadżerskim. Dysponuje bardzo bogatym doświadczeniem w obsłudze międzynarodowych korporacji z sektorów: motoryzacyjnego, farmaceutycznego oraz produktów szybko zbywalnych (FMCG). Proponuje najbardziej efektywne rozwiązania procesów finansowych, wykorzystując umiejętności ich automatyzacji dzięki wdrożeniom rozwiązań RPA /AI. Dodatkowe doświadczenie zdobyła, biorąc udział w szeregu szkoleń i konferencji w ramach sektora BPO/SCC.  Wielokrotnie zapraszana jako ekspert w zakresie praktycznego wdrażania i usprawniania procesów księgowych poprzez zarządzanie operacyjne do licznych projektów dla globalnych firm na całym świecie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie , Wydział Ekonomiczny (Finance i rachunkowość ) oraz studia MBA.

Artur Mach

Dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu z 20 letnim stażem, które realizuje w partnerstwie projekt „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze makroregionu I”. Nauczyciel akademicki Instytutu Mechaniki Stosowanej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
Prowadzi zajęcia z zakresu technologii informacyjnych i komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Współtwórca wielu inicjatyw z zakresu rozwijania kompetencji ( we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną w Gdańsku „Centrum Programowania Robotów Przemysłowych”, w partnerstwie z TBI Technology prowadzi „Akademię CNC”, e współpracy z firmą Inter Cars Regionalne Centrum Szkoleniowe „Młode Kadry”).

Aneta Nurzyńska 

Multilingual Services (LinGo) Director
OEX Voice Contact Center

Dyrektor wielojęzycznego Centrum Operacyjnego LinGo w OEX Voice Contact Center w Lublinie. Specjalista Customer Experience z 11-letnim doświadczeniem w zarządzaniu wielojęzycznymi programami i projektami contact center dla klientów z branży telekomunikacyjnej, poligraficznej, medycznej, e-commerce, nieruchomości oraz beauty. Doświadczony Kierownik Projektów z udokumentowaną historią pracy w outsourcingu/offshoringu. Posiada umiejętności w zakresie coachingu, budowania zespołów i szkolenia pracowników.Mówi biegle po niemiecku i angielsku. Z wykształcenia magister filologii germańskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tłumacz języka niemieckiego. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Elwira Pyk

Head of Process Transformation & RPA, CEE
Vistra Corporate Services

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – na Wydziale Prawa i Administracji oraz podyplomowych studiów na Wydziale Socjologii w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Zbiorowymi Stosunkami Pracy. Absolwentka MBA Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła program afiliacyjny Microeconomics of Competitiveness Course na Harvard Business School (Institute for Strategy & Competitiveness we współpracy z ALK). Obecnie doktorantka ALK w Katedrze Badań Ilościowych i Zastosowania Informatyki pod opieką naukową prof. dr hab. Witolda Bieleckiego.

Od 2015 roku prowadzi badania związane z wpływem wdrożenia Inteligentnej Automatyzacji na efektywność organizacji z obszaru SSC/BPO. Kierownik studiów podyplomowych Automatyzacja Procesów Biznesowych na Akademii Leona Koźmińskiego.

Praktyk biznesowy, posiadający 20-letnie doświadczenie jako HR Manager oraz Change Manager (najważniejsze projekty to: start-up Coffeeheaven, restrukturyzacja Zelmer S.A., HR Project Manager/Change Agent odpowiedzialna za połączenie Opek Sp. z o.o. oraz Federal Express). Entuzjastka nowych technologii. Ekspertka w dziedzinie automatyzacji procesów, buduje kompetencje przyszłości, wspiera organizacje w wdrażaniu rozwiązań technologicznych oraz strategii automatyzacji, które zwiększają efektywność i skuteczność zarządzania.

dr Mariusz Sagan

Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin

Ekspert i praktyk w zakresie stymulowania rozwoju strategicznego w tym rozwoju miast, rozwoju ekosystemów gospodarczych i przedsiębiorczości, wykładowca w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i miejskiego, międzynarodowego biznesu i zarządzania firmą.

Grzegorz Szyszka 

Senior Accounting Manager
Vistra Corporate Services

Dołączył do Działu Księgowości Vistra w 2018 roku, wnosząc 9-letnie doświadczenie w branży audytorskiej. W Vistra kieruje 40-osobowym zespołem i jest odpowiedzialny za ustalanie zasad współpracy, delegowanie zadań i obowiązków oraz nadzór nad zespołami księgowymi.

W trakcie swojej kariery zdobył rozległą wiedzę na temat branży nieruchomości, pracując z klientami od małych budynków biurowych po duże centra handlowe, specjalizując się w konwersji sprawozdań finansowych z lokalnych GAAP na MSSF. W Vistra jest odpowiedzialny za największego klienta z branży nieruchomości w Polsce – z udokumentowanym doświadczeniem w ulepszaniu systemów raportowania w celu osiągnięcia zaostrzonych celów sprawozdawczych i pomocy w poruszaniu się w złożonych przepisach podatkowych.

Dzieli się również swoją wszechstronną wiedzą z nowymi pokoleniami – będąc wykładowcą na Wydziale Ekonomii UMCS (a wcześniej w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce).

dr Anna Tatarczak

Prodziekana ds. Jakości Kształcenia, Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jako prodziekana odpowiedzialna jest za monitorowanie i doskonalenie standardów nauczania oraz oceniania. Współpracując z zespołem akademickim przy tworzeniu i aktualizacji programów studiów, dba o ich aktualność i zgodność z potrzebami rynku pracy. Celem podejmowanych działań jest zapewnienie, że studenci zdobywają kompetencje zgodne z najnowszymi trendami i wymaganiami branżowymi. Jej praca naukowa oscyluje wokół kwestii związanych ze statystyką oraz ekonometrią, zarządzaniem łańcuchem dostaw i analizą decyzji. Autorka licznych prac badawczych poświęconych zastosowaniu metod ilościowych w zarządzaniu. Była główna badaczką w kilkunastu projektach badawczych z zakresu matematyki, statystyki i logistyki. Realizowała również liczne projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu Doskonałość dydaktyczna uczelni, wspólnie z zespołem, przeanalizowała ogłoszenia o pracę w woj. lubelski oraz przeprowadziła badania ankietowe wśród absolwentów Wydziału Ekonomicznego jak i pracodawców woj. lubelskiego w celu zweryfikowania przydatności na rynku pracy kompetencji zdobywanych na danym kierunku kształcenia.

Mariola Wasilewska

Wicedyrektor
Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich

Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w kształceniu młodzieży na poziomie technika. Od wielu lat uczestniczy w pozyskiwaniu i realizacji projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy europejskich dla Powiatu Lwóweckiego oraz Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i doskonalenia nauczycieli w Wałbrzychu. Posiada bogate doświadczenie w zakresie koordynowania działaniami w projekcie, organizacji staży zawodowych, szkoleń i monitoringu projektu, a także w pracy przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie projektów edukacyjnych.

Sharon Iskra

Team Leader
Voice Contact Center

Absolwentka filologii angielskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz kierunku prawno-menadżerskiego na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej.  Od prawie dwóch lat pracuje jako team leader wielokulturowego zespołu w OEX Voice Contact Center w Lublinie, gdzie łączy pasję do języka angielskiego z możliwością poznawania innych kultur. Zarządza zespołem składającym się z osób z 10 krajów, z 5 kontynentów. Ukończyła kursy takie jak: Managerial Competences Development, Wewnętrzna Szkoła Trenerów, Design Thinking oraz Akademia Lidera.

Gabriela Żebrowska 

Trener
Voice Contact Center

Trener Biznesu, z wykształcenia także dziennikarka i internacjolożka (UMCS). Od blisko 15 lat prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych dla środowisk biznesowych, choć współpracowała także z NGO (Amnesty International, Centrum Wolontariatu w Lublinie, Stowarzyszenie Solidarności Globalnej). Obecnie na stałe związana z VCC, gdzie zajmuje się rozwojem oraz podnoszeniem jakości pracy zespołów w projektach międzynarodowych (LinGO), a także współtworzy zespół odpowiedzialny za wzrost kompetencji kadry managerskiej w organizacji.