Choose which activity you want to participate in. If you already have a group of participants and a designated Ambassador assembled, send this information to: kompetencje@lublin.eu
___________
To participate, please register via the form below.
The order of applications decides.

If the selected workshop is no longer in the form means that it has already been booked..

NIEAKTUALNY Formularz Kawiarenki 2023
Rok studiów/Study year:
Status:
Wybierz w jakiej aktywności chcesz wziąć udział. Jeżeli masz już zebraną grupę uczestników i wyznaczonego Ambasadora prześlij tą informację na adres: kompetencje@lublin.eu
___________
Choose which activity you want to participate in. If you already have a group of participants and a designated Ambassador assembled, send this information to: kompetencje@lublin.eu
Nazwa aktywności: