13 listopad 2023 r.


9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników konferencji


10:00 – 10:15

Oficjalne rozpoczęcie
Beata Stepaniuk – Kuśmierzak Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji Miasta Lublin


10:15 – 10:45


10:45 – 11:15


11:15 – 11:45


11:45 – 12:15

Kapitał ludzki – nieludzki? Kompetencje jutra wobec wyzwań przyszłości
Monika Borycka – TrendRadar

Wykorzystanie AI w rozwoju kompetencji pracowników Publicies Re:Sources
Barbara Grabiwoda – Dyrektor ds. strategii w Publicis Groupe

Automatyzacja procesów biznesowych i ich wpływ na działania HR
Elwira Pyk – Head of Process Transformation & RPA, CEE Vistra Corporate Services

Wielokulturowość w zarządzaniu zespołem
Gabriela Żebrowska – Trener, Voice Contact Center
Sharon Iskra – Team Leader, Voice Contact Center


12:15 – 13:00

Przerwa obiadowa


13:00 – 13:45

Czy to prawda, że zwykli biznesmeni mogą zarabiać na życie dobrym naśladownictwem, ale najszczodrzej wynagradzani są innowatorzy?

Moderator: Piotr Fałek – Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe

Inspiracją do dyskusji w panelu będą wypowiedzi singapurskiego polityka Lee Kuan Yew:

„W epoce zaskakujących zmian technologicznych do przodu prą przedsiębiorcze jednostki gotowe chwytać się nowych możliwości, twórcy nowych idei i nowych firm. Zwykli biznesmeni mogą zarabiać na życie dobrym naśladownictwem, ale najszczodrzej wynagradzani są innowatorzy i przedsiębiorcy.”

Lee Kuan Yew, Singapore: A 21st-Century Economy, przemówienie w Barcelona Chamber of Commerce, Industry and Shipping, Barcelona, 14.09.2005.

„Jakość krajowych zasobów ludzkich to najważniejszy z pojedynczych czynników wpływających na konkurencyjność kraju. O stopniu konkurencyjności decyduje bowiem przejawiana przez ludzi innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej oraz ich etyka pracy”

Lee Kuan Yew, Global Realignment: An Interpretation of Asia’s New Dynamism, przemówienie podczas Global Strategies Conference, Singapur, 6.06.1990

Wspólnie z przedstawicielami firm z sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB) oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej spróbujemy poszukać odpowiedzi na pytanie jak budować jakościowy kapitał ludzki, aby kreować innowacyjność sektora NUB zarówno w kontekście regionalnym, krajowym i międzynarodowym? Jakie kwalifikacje kapitału ludzkiego dostępnego na rynku pracy będą decydowały o tym, że staniemy się innowatorami w nowoczesnych usługach biznesowych? Jak tworzyć bogactwo w gospodarce opartej na wiedzy rozwijając ludzkie talenty?


13:45 – 14:30

Kapitał ludzki w miastach przyszłości

Moderator: dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin

W panelu udział wezmą przedstawiciele polskich miast, którzy przedstawią projekty realizowane przez Urzędy Miast mające na celu rozwój kompetencji mieszkańców i wzrost konkurencyjności kapitału ludzkiego. W trakcie panelu zostaną omówione następujące kwestie:

  • Wyzwania i szanse rozwoju kapitału ludzkiego w miastach
  • Modele współpracy pomiędzy miastami i podmiotami zewnętrznymi w zakresie rozwoju kompetencji
  • Porównanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju kompetencji w polskich miastach
  • Perspektywy rozwoju kapitału ludzkiego w miastach przyszłości

W trakcie panelu odbędzie się dyskusja z udziałem prelegentów i uczestników konferencji. Dyskusja dotyczyć będzie następujących kwestii:

  • Jakie są największe wyzwania w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego w polskich miastach?
  • Jakie są najlepsze praktyki w zakresie rozwoju kompetencji w polskich miastach?
  • Jakie są perspektywy rozwoju kapitału ludzkiego w miastach przyszłości?

Panel „Kapitał ludzki w miastach przyszłości” będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami polskich miast oraz podmiotami zewnętrznymi działającymi w zakresie rozwoju kompetencji. Panel przyczyni się do identyfikacji wyzwań i szans w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego w miastach, a także do wymiany dobrych praktyk.


14:30

Zakończenie konferencji


Lubelskie Centrum Konferencyjne (ul. Grottgera 2, Lublin)