Projekt „Kawiarenki językowe” stworzony został przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin przy współpracy z lubelskimi uczelniami, jako odpowiedź na potrzeby firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych prowadzących działalności na terenie Lublina. Projekt wpisuje się w strategię działań wdrożeniowych Strategii Lublin 2030 oraz przyznaniem Miastu Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Celem nadrzędnym projektu jest pomoc w wejściu na rynek pracy studentom lubelskich uczelni oraz wsparcie lubelskich firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych o wykwalifikowaną kadrę.

Celem dodatkowym jest podniesienie kompetencji lingwistycznych, nowoczesnych kompetencji cyfrowych oraz kompetencji miękkich wśród studentów lubelskich uczelni oraz podniesienie świadomości na temat obecności firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz prowadzonej przez nie działalności.

Pilotażowa edycja przeprowadzona w maju 2022 r. przyniosła oczekiwane rezultaty. W 10 warsztatach zorganizowanych przez Cash DirectOEX Voice Contact Center, Publicies Re: Sources, Transitions Technologies-Software oraz Vistra Poland udział wzięło 110 studentów z lubelskich uniwersytetów: UMCS, KUL i Politechniki Lubelskiej.

Studenci mogli przede wszystkim:

  • poznać lubelskie firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych,
  • osobiście porozmawiać z przedstawicielami firm odpowiadającymi za proces rekrutacji,
  • podnieść swoje kompetencje lingwistyczne, 
  • rozwinąć kompetencje miękkie,
  • nauczyć się zarządzać sobą w czasie,
  • radzić sobie ze stresem, 
  • oszlifować autoprezentację,
  • doświadczyć komunikacji w multikulturowym środowisku pracy.

Kolejna edycja projektu „Kawiarenek językowych” zaplanowana została na jesień 2022 r.