Jeżeli jesteś studentem ostatnich lat studiów licencjackich lub magisterskich lubelskich uczelni i chcesz:

  • podnieść swoje kompetencje lingwistyczne, w tym poznać Agile oraz Scrum
  • rozwinąć kompetencje miękkie i nauczyć się zarządzać sobą w czasie lub jak radzić sobie ze stresem, 
  • dowiedzieć się jak rozpocząć swoją karierę w branży IT lub podnieść praktyczną wiedzę w zakresie księgowości,
  • oszlifować autoprezentację oraz doświadczyć komunikacji się w multikulturowym środowisku pracy,
  • zjeść francuskie śniadanie w nowej lubelskiej firmie z sektora nowoczesnych usług 

Wykonaj tych 5 kroków:

1. Zbierzcie grupę znajomych i wybierzcie Ambasadora – reprezentanta Waszej grupy.
2. Wybierzcie 1 aktywność, które są dostępne na stronie: www.kompetencjejutra.lublin.eu/mapa-aktywnosci/ (1 aktywność na 1 grupę)
3. Zarejestrujcie się stronie: www.kompetencjejutra.lublin.eu/formularz-zgloszeniowy-dla-uczestnikow/ 
4. Skontaktujcie się poprzez Ambasadora z organizatorami w celu ustalenia terminu wybranej aktywności
5. Weźcie udział w wybranej aktywności

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 maja 2022 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.